מוזמנים לבחור לכם ספרים משלל הכותרים בנושא השואה, זכרונות של ניצולי שואה וכן של מפקדי הצבא הגרמני, תיעודים מרגשים וכאובים של כתבי ילדים ממחנות ההשמדה, סיפורים ורומנים ממקור ראשון, עדויות של אנשים שחוו את הזוועות והצליחו להימלט מידי הנאצים, מחקרים רבים בנושא השואה וכן תיעוד משפטים של נאצים מפורסמים שניצודו שנים רבות לאחר המאורעות.